Vložkovanie komínov

Frézovanie a vložkovanie komína je výmena starého komína za nový komín s dlhou životnosťou.

Dlhú životnosť zabezpečuje nemecký materiál využívaný pri vložkovaní, ktorého označenie je:
1.4571 / 1.4404 -1.4539 1.4828(321) -1.4539-1.4436

Po vyfrézovaní komína sa urobia technické otvory na vkladanie dvierok a T kusov pre odbočky ku kotlu.

TYPY KOMÍNOV

Systém EW - fu

Pretlak, vlhku odolný

Účel / Použitie

Jednoplášťový komínový systém z nerezovej ocele, vhodný pre vložkovanie domových komínov, spojovacích potrubí, prívod / odvod vzduchu.

Palivo

Olej, plyn a pevné palivá.

Tepelné použitie

≤ 400°C / ≤ 600°C

Materiál

Štandard: 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)
Príplatok: 1.4828 (321) žiaruvzdorný

Hrúbka steny

0,6 mm - 1,0 mm

Švový zvar

WIG priebežný / Laser

Izolácia

Voliteľne možná izolačným materálom.

Spojenie

Zásuvné spojenie drážka / hrdlo.

Prípustný pre pretlak

Nie

Odolný proti vyhoreniu sadzí

Áno

Stredná drsnosť

1,0 mm

CE-certifikát

0036 CPR 9174 006

E-klasifikácia podľa DIN EN 1856-1

T400 - N1 -  D - V2 L50060 - Gxx
T400 - N1 - W - V2 L50060 - Oxx
T600 - N1 -  D - V2 L50060 - Gxx
T600 - N1 - W - V2 L50060 - Oxx 
T600 - N1 -  D - V3 L50060 - Gxx1
1= s 32 mm tepelnou izoláciou

Kombinácia

Základné diely EW - fu je možné použiť:

- s tlakotesným systémom EW - albi
- so systémom EW - Line flex al-bi
- so systémom EW - Line flex ew-fu
- so systémoím EW - las a/alebo skombinovať s EW-doplkovými dielmi

Vhodnosť 77

Systém ew-fu je vhodný na úpravu priemeru komína a pre prispôsobenie napojenia na moderné spotrebiče (olej/plyn, pevné palivá).

DIN V 18160 -1

Komín musí spĺňať požiadavky normy DIN V 18160-1.

Jednoplášťový komín EW - albi

Účel / Použitie

Jednoplášťový komínový spalinovodný systém z nerezovej ocele pre sanáciu stojacich domových komínov, spojovacieho potrubia, prívod/odvod vzduchu.

Palivo

Olej, plyn

Tepelné použitie

≤ 200°C

Materiál

Štandard: 1.4571/1.4404
Príplatok: 1.4539

Hrúbka steny

Švový zvar

WIG priebežný

Izolácia

Alternatívne možná

Spojenie

Zásuvné spojenie drážka/hrdlo s vnútorným špeciálnym tesnením a vonkajšou sponou (voliteľné).

Pripustenie pre pretlak

Áno

Odolnosť proti vyhoreniu sadzí

Nie

Stredná hrúbka

1,0 mm

Technické osvedčenie

Z-7.2-3001

CE-certifikát

0036 CPD 9174 012

CE-klasifikácia

T200 P1 W V2 L50060 O00
T200 N1 W V2 L50060 O00

Jednoplášťový komín EW - line flex ew-fu

Účel / Použitie

Jednoplášťový komínový systém z nerezovej ocele pre vložkovanie stojacich domových komínov, prívod/odvod vzduchu.

Palivo

Olej, plyn a pevné palivá.

Tepelné použitie

≤ 400°C

Materiál

Štandard: 1.4436
Príplatok: 1.4539

Hrúbka steny

0,12 mm

Spojenie

Zásuvné spojenie drážka/hrdlo s prechodovou časťou na flexibilné spojenie

Pripustenie pre pretlak

Nie

Odolnosť proti tepelnému rázu

Áno

Stredná drsnosť

5,0 mm

CE-certifikát

0036 CPD 9174 013

CE-klasifikácia

T400 - N1 - W - V2 - L65012 - G

Jednoplášťový komín EW - line flex al-bi

Pretlak - flexibilný

Účel / Použitie

Jednoplášťový, flexibilný a tlakotesný komínový systém z nerezovej ocele, vhodný pre vložkovanie domových komínov.

Palivo

Olej, plyn a pevné palivá

Tepelné použitie

≤ 200°C, ÜD
≤ 400°C, UD

Materiál

Pevné rúry štandard: 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)
Flexibilné vnútorné rúry štandard: 1.4435 / 1.4436
Príplatok:   1.4539

Hrúbka steny

0,12 mm (flex jednovrstvový)
0,24 mm (flex dvojvrstvový)

Spojenie

Zásuvné spojenie drážka / hrdlo s vnútorným špeciálnym tesnení a s tesniacou hmotou pre flexibilný spoj.

Prípustný pre pretlak

200 Pa

Odolnosť proti vyhoreniu sadzí

Nie

Stredná drsnosť

5,0 mm (WS 0,12 mm) (flex jednovrstvový)
2,0 mm (WS 0,24 mm) (flex dvojvrstvový)

CE-certifikát

0036 CPD 9174 013

CE-klasifikácia

T200 - P1 - W - V2 - L65012 - O
pevná rúra
T200 - P1 - W - V2 - L65012 - 0
flexibilná rúra

Koncentrické spalinovody EW - las

Účel / Použitie

Koncentrický komínový systém z nerezovej ocele pre spotrebiče nezávislé od prívodu vzduchu z miestnosti pre jedno a viacnásobné napojenie.

Palivo

Olej, plyn

Tepelné použitie

≤ 200°C

Materiál

1.4571/1.4404

Hrúbka steny

0,6 mm

Švový zvar

WIG priebežný

Spojenie

Zásuvné spojenie drážka / hrdlo

Prípustný pre pretlak

Nie

Tepelný odpor

Nie

Stredná drsnosť

1,0 mm

Technické osvedčenie

Z-7.5-3004

Jednoplášťový komín EW - kl

Účel / Použitie

Jednoplášťový komínový systém z nerezovej ocele pre všetky regulované ohniská a spaľovacie motory.

Palivo

Olej, plyn a pevné palivá

Tepelné použitie

≤ 200°C / ≤ 400°C / ≤ 600°C

Materiál

Štandard: 1.4571 / 1.4404
Príplatok: 1.4539

Hrúbka steny

0,6 mm

Švový zvar

WIG priebežný

Spojenie

Kovové-kónické plošné tesnenie a spona (voliteľné)

Prípustný pre pretlak

Do 5000 Pa so sponou

Odolný protivyhoreniu sadzí

Áno

Stredná drsnosť

1,0 mm

CE-certifikát

0036 CPD 9174 004

CE-klasifikácia

T200 P1 W V2 L50060 O00
T400 N1 W V2 L50060 O50
T400 P1 W V2 L50060 O50
T600 N1 D V2 L50060 G100
T600 P1 W V2 L50060 O100

Jednoplášťové dymovody EW - vh

Účel / Použitie

Dymovody pre všetky regulované ohniská v podtlakovej prevádzke.

Palivo

Olej, plyn a pevné palivá

Tepelné použitie

≤ 400°C

Materiál

1.4571 / 1.4404

Hrúbka steny

0,6 mm

Švový zvar

WIG priebežný

Tesnosť

Vysoko kvalitné spracovanie a špeciálne zásuvné spojenie zaručujú vysokú stabilitu proti prehnutiu a umožňujú upustiť od spôn.

Pripustný pre pretlak

Nie

Povrchová úprava

Vysoký lesk

Spád

Dbajte, prosím, pri inštalácii na dodržanie spádu 3-5°

Stredná drsnosť

1,0 mm

Systém EW - pps

Účel / použitie

Koncentrický systémový spalinovod z plastu, pre miestnosti so spotrebičom nezávislým na množstve vzduchu.

Palivo

Olej, plyn

Tepelné použitie

≤ 120°C

Materiál

PP - polypropylén

Hrúbka steny

2,0 mm

Švový zvar

Tupý zvar podľa DVS 2207 T11

Tesnosť

Zásuvné spojenie s vnútorným špeciálnym tesnením EPDM.

Prípustné pre pretlak

Do 200 Pa

Odolnosť proti tepelnému rázu

-

Tepelný odpor

-

Stredná drsnosť

1,0 mm

CE-certifikát

0036 CPD 9174 015

CE-klasifikácia

T120 - P1 - O - W - 2 - O20 - I - E

Dvojplášťový komín DW - eco

Účel / Použitie

Dvojplášťový komínový systém z nerezovej ocele pre všetky regulované ohniská v podtlakovej prevádzke, pre suchú a mokrú prevádzku.

Palivo

Olej, plyn, pevné palivá

Tepelné použitie

≤ 400°C

Materiál

vo vnútri: 1.4571 / 1.4404
zvonku: 1.4301

Hrúbka steny

0,5 mm

Švový spoj

WIG priebežný / Laser

Izolácia

Minerálna izolácia v hrúbke 25 mm, objemová hmotnosť 120 kg/m³.

Spojenie

Zásuvný spoj  hrdlo / drážka so sponou.

Prípustný v pretlaku

Nie

Odolnosť proti vyhoreniu sadzí

Áno

Voľný koniec

Od posledného úchytu: 3m (Ø130-300mm)
2,5m (Ø350-400mm), 1,5m (Ø450-500mm)

Stredná drsnosť

1,0 mm

Tepelný odpor

0,26 m² K/W

CE-certifikát

0036 CPD 9174 008

CE-klasifikácia:

T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O30
T400 - N1 - D - V3 - L50050 - G70
T600 - N1 - W - V2 - L50050 - O50
T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G70

Systém DW - fu

Podtlak, vlhku odolný

Účel / Využitie

Dvojplášťový spalinovodný systém z nerezovej ocele pre regulované ohniská v podtlakovej prevádzke pre suchú alebo mokrú prevádzku.

Palivá

Olej, plyn a pevné palivá

Tepelné použitie

≤ 400°C / ≤ 600°C

Materiál

vo vnútri:  1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)
zvonku: 1.4301 (304)

Hrúbka steny

vo vnútri: 0,6 - 1,0 mm
zvonku: 0,6 - 1,0 mm

Švový zvar

WIG priebežný / Laser

Izolácia

Minerálna izolácia v hrúbke 32,5 alebo 50 mm, objemová hmotnosť 120 kg / m³.

Spojenie

Zasunutie vnútornej a vonkajšej rúry drážka / hrdlo a spona.

Prípustný pre pretlak

Nie

Odolnosť proti vyhoreniu sadzí

Áno

Voľný koniec

3 m od posledného úchytu do Ø 600
1,5 m od posledného úchytu > Ø 600 - 1000

Stredná drsnosť

1,0 mm

Tepelný odpor

0,501 m² K/W

CE-certifikát

0036 CPD 9174 001

CE-klasifikácia

T400 - N1 - D - V3 - L50060 - G50
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O20
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G50
T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O50

Dvojplášťový komín DW - al

Pretlak, vlhku odolný

Účel / Použitie

Dvojplášťový, tlakotesný komínový systém z nerezovej ocele pre spotrebiče pracujúce v podtlaku a pretlaku, pre mokrú prevádzku.

Palivo

Olej, plyn

Tepelné použitie

≤ 200°C

Materiál

vo vnútri: 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)
zvonku: 1.4301 (304)

Hrúbka steny

vo vnútri: 0,6 - 1,0 mm
zvonku: 0,6 - 1,0 mm

Švový zvar

WIG priebežný / Laser

Izolácia

Minerálna izolácia v hrúbke 32,5 alebo 50 mm , objemová hmotnosť 120 kg / m³.

Tesnosť

Spoj drážka /  hrdlo so špeciálnym vnútorným tesnením spona.

Prípustný pre pretlak

Do 200 Pa

Odolnosť proti vyhoreniu sadzí

Nie

Voľný koniec

3 m od posledného úchytu do Ø 600

Stredná drsnosť

1,0 mm

Tepelný odpor

0,501 m² K/W

CE-certifikát

0036 CPD 9174 003

CE-klasifikácia

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O00
T200 - P1 - W - V2 - L50060 - O00

Dvojplášťový komín DW - kl

Pretlak, kónický

Účel / Použitie

Dvojplášťový, tlakotesný komínový systém z nerezovej ocele pre všetky regulované ohniská, spaľovacie motory, kogeneračné jednotky v podtlaku aj pretlaku, ako aj vo vysokom tlaku pre suchú alebo mokrú prevádzku.

Palivo

Olej, plyn a pevné palivá

Tepelné použitie

≤ 400°C / ≤ 600°C

Materiál

vo vnútri: 1.4571 (316 Ti) / 1.4404 (316L)
zvonku: 1.4301 (304)

Hrúbka steny

vo vnútri: 0,6 - 1,0 mm
zvonku: 0,6 - 1,0 mm

Švový zvar

WIG priebežný / Laser

Izolácia

Minerálna izolácia v v hrúbke 32,5 alebo 50 mm, objemová hmotnosť 120 kg / m³.

Spojenie

Tesniaci v podtlaku vďaka kónickému spoju.

Prípustný v podtlaku

200Pa / 5000 Pa

Odolnosť proti vyhoreniu sadzí

Áno

Voľný koniec

3 m od posledného úchytu do Ø 600
1,5 m od posledného úchytu > Ø 600 - 1000

Stredná drsnosť

1,0 mm

Tepelný odpor

0,501 m² K/W

CE-certifikát

0036 CPD 9174 002

CE-klasifikácia

T400 - N1 - D - V3 - L50060 - G50
T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O20
T400 - P1 - W - V2 - L50060 - O20
T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G50
T600 - H1 - W - V2 - L50060 - G50

Dvojplášťový komín DW - vision

Účel / Použitie

Dvojplášťový spalinovodný systém z nerezovej ocele pre všetky regulované ohniská v podtlakovej prevádzke, pre suchú a mokrú prevádzku.

Palivo

Olej, plyn, pevné palivá

Tepelné použitie

≤ 400°C

Materiál

vo vnútri: 1.4571 / 1.4404
zvonku: 1.4301 (nie je lakovateľná)

Hrúbka steny

0,6 mm

Švový zvar

WIG priebežný / Laser

Izolácia

Minerálna izolácia v hrúbke 32,5 mm, objemová hmotnosť 120 kg/m³.

Spojenie

Vsunutie (vonkajšia rúra)

Prípustný v pretlaku

Nie

Odolnosť proti vyhoreniu sadzí

Áno

Voľný koniec

3 m od posledného úchytu

Stredná drsnosť

1,0 mm

Tepelný odpor

0,501 m² K/W

CE-certifikát

0036 CPD 9174 009

CE-klasifikácia

T400 - N1 - W - V2 - L50050 - O20
T400 - N1 - D - V3 - L50050 - G50

Dvojplášťový komín DW - mammut

Účel / Použitie

Dvojplášťový komínový systém z nerezovej ocele pre všetky regulované ohniská v podtlakovej prevádzke.

Palivo

Olej, plyn, pevné palivá ( napr. pelety, obilie atď... )

Tepelné použitie

≤ 400°C

Materiál

vo vnútri:  isostatická keramická rúra
zvonku:     1.4301

Hrúbka steny

vo vnútri:  8,0 mm
zvonku:     0,6 mm

Švový zvar

zvonku: WIG priebežný / Laser (zvonku)

Izolácia

Minerálna izolácia v hrúbke 32,5 mm, objemová hmotnosť 120 kg / m³.

Spojenie

vo vnútri:  spojenie tmelom
zvonku: zásuvné spojenie drážka / hrdlo a spona

Prípustný pre pretlak

Nie

Odolnosť proti vyhoreniu sadzí

Áno

Voľný koniec

3 m od posledného úchytu

Stredná drsnosť

1,5 mm

Tepelný odpor

>0,322 m² K/W

Technické osvedčenie

Z - 7.1 - 3351 8len v Nemecku W3G)

CE-certifikát

0036 CPD 9174 039
0036 CPD 9174 040

CE-klasifikácia podľa

T400 - N1 - D - 3 - G50 --> DIN EN 13063 - 1
T400 - N1 - W - 2 - O20 --> DIN EN 13063 - 2