Frézovanie komínov

Pri starých komínoch dochádza k poškodeniu, ktoré znemožňuje samostatné vykurovanie a ohrozujú objekt požiarom.

Najčastejšie poruchy komína:

- prerážanie dechtu do obytných priestorov
- prerážanie dymu do obytných priestorov
- časté zanesenie komína
- nízka účinnosť ťahu komína ( potrebné zväčšiť priemer - výmena spotrebiča )

Výhody frézovania a vložkovania komína sú:

- menšie finančné náklady ako pri búraní a stavbe nového komína
- čas realizácie 1 deň
- dlhá životnosť komína
- kratšie intervaly čistenia

Frézujeme komíny s priemerom od 120mm do 300mm

Komínová fréza pri frézovaní kopíruje starý prieduch v komíne a preto sa vždy frézuje na väčší priemer ako je priemer vložky. Vieme frézovať aj krivé - vyosené komíny. V takomto prípade je postup náročnejší.